Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.


Välkommen till utbildningen
Kvalificerat inköp och upphandling, 400 YH-poäng


Nästa utbildningsstart för denna utbildning är i augusti, vecka 34 2017.

Utbildningen har legat i omansökningsfas (görs vartannat år) och vi har nu fått positivt besked från myndigheten för YrkesHögskolan om att få anordna utbildningen de kommande åren.

Detta är också en av mycket få utbildningar som i denna ansökningsomgång beviljades för att leda till en "Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen". Detta innebär att den klassats som "SEQF-nivå 6" vilket är samma nivå som en Kandidatexamen vid ett universitet.

Ansökan öppnar under vecka 7. Sista ansökningsdag är då den 15/5 2017.

Välkommen med din ansökan!

Söka utbildningen

Klicka för att komma till webansökan

 


Vad är inköp?

Inköp har i dag en viktig strategisk roll att fylla i alla verksamheter och förståelsen för att denna viktiga funktion påverkar företagets totalekonomi har i hög grad uppmärksammats både inom stat, kommun och privat sektor. En allt större andel av slutproduktens eller tjänstens värde köps in utifrån och att kunna se möjligheterna och begränsa riskerna i leverantörsledet adderar till företagets konkurrenskraft.

Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen av inköpsfunktionen är dagens hårda globala konkurrens, som i sin tur skapat behov av att arbeta i dynamiska och värdeskapande nätverk med andra företag och organisationer. En inköpare måste ha bred kompetens som omfattar allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridikområdet.

Inköparen måste både känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling och behärska ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik och ha goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet. Inköparen ska också ha en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Goda kunskaper inom IT-området är en förutsättning eftersom upphandling allt oftare görs elektroniskt.

Effektivt inköp handlar också mycket om logistik, där inköpsfunktionen är en viktig del i flödet. Det är många och skilda kompetenser som fordras för detta yrkesområde och det stora antalet platsannonser som förekommer visar att kompetensen är efterfrågad.


Så här fungerar det - utbildningen Kvalificerat inköp och upphandling i praktiken

Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer således dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli infaller en semesterperiod.

Samtliga studerande läser kurser som riktar sig såväl mot den privata sektorn som mot den offentliga. För den som önskar finns det möjlighet att inrikta sig mot privt eller offentligt genom att välja att göra Lärande I Arbete och examensarbetet inom respektive sektor.

Normalt är det inte obligatorisk närvaro vid föreläsningar enligt samma modell som används vid högskole- och universitetsutbildningar. Dock förekommer vissa obligatoriska moment och en hög närvaro är en förutsättning för att klara kursmålen. De flesta delkurserna tenteras skriftligt.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Förutom rena fackkunskaper inom inköpsområdet ingår också andra ämnen som till exempel affärsengelska och projektmetodik. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där representanter från berörda företag samt övriga studerande är åhörare.

Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.


Under utbildningstiden kommer du att

Inhämta teoretiska och praktiska kunskaper i de olika delkurserna
Träna och utveckla din analytiska förmåga
Förbereda dig för arbetslivet genom grupparbeten
Träna dig i att arbeta projektbaserat
Utveckla din kommunikativa förmåga muntligt såväl som skriftligt
Vara trainee på olika företag under sammanlagt ca en tredjedel av utbildningstidenSöka utbildningen

Klicka för att komma till webansökan
Kursbeskrivning - innehåll

Läs mer om kursbeskrivningen här


Stor efterfrågan på kompetens inom inköp

"Oavsett bransch ställer kunderna allt högre krav på att efterfrågade produkter, funktioner eller tjänster levereras felfria, på utsatt tid och till konkurrenskraftigt pris. Eftersom den inköpta andelen ofta utgör mellan 50-80 % av totalkostnaden så är det avgörande att slutkundens krav och förväntningar infrias genom hela leverantörskedjan. Inköpsfunktionen intar därmed en allt väsentligare roll för att leverera verksamhetens finansiella resultat, något som ställer höga krav på såväl bred som djup kompetens. Logistikprogrammet, med inriktning kvalificerat inköp, har därmed en viktig roll att fylla genom att tillhandahålla den kompetens som motsvarar befintliga och framtida behov."
Gunnar Besson
Ansvarig för Supply Chain Development, Saab Aerosystems, Saab AB

"Vår verksamhet har en mycket stor spännvidd i frågor som rör inköp samtidigt som våra upphandlingar är omgärdade med en komplex lagstiftning. Därför ser vi speciellt anpassade utbildningar som en nödvändighet för framtida rekrytering av tillräckligt kompetenta medarbetare. Många av dagens inköpare har inhämtat sina kunskaper genom tidigare anställningar, näraliggande inköp och försäljning, men med allt högre krav har en mer formell inköparutbildning varit efterlängtad under flera års tid. Vi ser utbildningen Kvalificerat Inköp som en möjlighet att inhämta grunden för en framtida karriär som affärsman, där utbildningen ger baskunskap för att klara inköparens pressade vardag. Vårt samarbete med skolan och de studerande vid LIA-perioder ger vidare en unik möjlighet för både studerande och arbetsgivare att pröva arbete och miljö inför framtida anställning."
Leopold Malmkvist
Inköpsdirektör, Landstinget i Östergötland

"Värdet av inköpt utrustning och tjänster ökar som andel av omsättning inom näringslivet. Företagens resultat, både finansiellt och utifrån kundens perspektiv, är allt mer beroende av dess leverantörsled. Inom inköpsområdet ställs större krav på bred och affärsorienterad kompetens. ?Framtagande och genomförande av flexibla inköpsutbildningar som förser näringslivet med studenter med relevant kompetens säkerställer dess konkurrenskraft i en omvärld med skiftande behov." ?
Patrik Knutsson
Head of Procurment, 3
(3 är en renodlad multimediaoperatör och fokuserar på mobila tjänster. I Sverige ägs 3 av Hutchison Whampoa och Investor)


Tidigare studerande vid Kvalificerat inköp:

"Företags förståelse för att varje insparad krona vid inköp är ren vinst gör att företag fokuserar mer och mer på inköp. Genom utbildningen Kvalificerat inköp har jag fått ett strategiskt tänkande för hur företagets inköparbete stimuleras på bästa sätt, både inom den privata och den offentliga sektorn. Tack vare utbildningens bredd har jag också fått förståelse för hur företags olika funktioner arbetar och hur de tillsammans når gemensamma mål.?Skolledningen och den erfarna och engagerade ledningsgruppen som består av elever och representanter från näringslivet i Östergötland har tillsammans arbetat fram en mix av kunskap som har varit klockren för mig i mitt verksamma yrkesliv som inköpare."?
Mattias Persson
Inköpare HTC Sweden AB

"Genom utbildningen Kvalificerat Inköp erhåller den studerande kunskap inom ett antal områden som dagens inköpare bör behärska. I samspel med näringslivet genererar utbildningen möjligheter för en fortsatt yrkeskarriär"?
Markus Asp
Senior Buyer, Saab Bofors Dynamics AB
Utbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv