Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.

Information om ansökan

Vi har utbildningsstart en gång per år och detta är i augusti månad.
Efter kontroll av behörighet görs ett första urval utifrån inskickade handlingar. Efter detta kallas man till ett antagningstester.

Med ledning av förkunskaper, arbetslivserfarenhet och tester görs sedan urvalet. Det är ledningsgruppen för utbildningen som är beslutande när det gäller urvalet. Eventuell reservantagning genomförs sedan i samband med utbildningsstarten i augusti.

Om du söker mer än en utbildning hos oss så kommer vi att be dig att göra en prioritering. Om du sedan blir antagen på en av våra utbildningar så kommer vi att stryka din ansökan för den/de utbildningar som du har givit lägre prioritet än den som du blivit antagen till. Du kan dock fortfarande stå kvar på reservplats till en utbildning som du har valt att prioritera högre än den du blivit antagen till.

Söka utbildningen

Klicka för att komma till webansökanBehörighet för studier vid Logistikprogrammet

Grundläggande behörighet för studier vid YrkesHögskola krävs för studier vid Logistikprogrammet. Detta är samma behörighet som krävs för studier vid alla YrkesHögskole-utbildningar. Läs mer om vad grundläggande behörighet innebär hos YH-myndigheten.

Särskild behörighet. Utöver den grundläggande beörigheten krävs också särskild behörighet. Denna är specifik för varje YH-utbildning och uppfylls genom att man har godkänt betyg i de gymnasiekurser som är aktuella eller att man kan anses ha motsvarande kunskaper inhämtade på något annat sätt och som gör att man kan bedömas klara av den nivå som utbildningen ges på. Dessa kunskaper kan tex ha inhämtats genom andra studier eller arbetslivserfarenhet.

Logistikprogrammet erbjuder möjlighet att genom tester prövat om den sökande har tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas som behörig utifrån den särskilda behörigheten.

För Logistikprogrammets utbildningar krävs särskild behörighet enligt nedan.

Affärslogistik: Lägst betyget E i kurserna Matematik 1 och 2, Engelska 5 och 6, Svenska 1 och 2 (alt Svenska som andraspråk 1 och 2) samt Logistik 1 och 2 eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Kvalificerat inköp och upphandling: Lägst betyget E i kurserna Matematik 1 och 2, Engelska 5 och 6, Svenska 1 och 2 (alt Svenska som andraspråk 1 och 2) samt Inköp 1 och 2 eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Internationell transportlogistik: Lägst betyget E i kurserna Matematik 1, Engelska 5 och 6, Svenska 1 (alt Svenska som andraspråk 2), Transport och spedition samt Logistik 1 och 2 eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Reell kompetens. Den som inte kan visa formell kompetens mha dokumentation men trots det anser sig ha förutsättningar att klara av utbildningen kan ansöka om att bli prövad som behörig via reell kompetens. Den som önskar bli prövad utifrån reell kompetens ska i ansökan notera detta  och kommer då att kontaktas av Logistikprogrammet.

Urval

När det fastställts vilka sökande som kan anses som behöriga görs inom den gruppen ett urval.

Fyra tester genomförs inom olika områden där förkunskaper som bedöms som relevanta för utbildningen testas. På varje test erhålls poäng. Maxpoäng på testerna är 15 poäng.

Sökande som genomgått gymnasiekurserna Ma 3 och Eng 7 med lägst betyget E erhåller två poäng för varje av dessa. Här ges också poäng för kunskaper som kan anses motsvara dessa kurser. Tex Ma C och Eng C från äldre gymnasiebetyg.

Poäng erhålls också enligt en förutbestämd skala för arbetslivserfarenhet respektive arbetslivserfarenhet som bedöms som relevant för yrkesrollen (gäller inte för Kvalificerat inköp och upphandling).

Slutligen summeras dessa poäng och de sökande rangordnas utifrån högsta poäng.

Studiefinansiering

Du är berättigad till studiemedel på samma villkor som vid högskolestiudier. Läs vidare under rubriken Studiemedel eller på www.csn.seSöka utbildningen

Klicka för att komma till webansökanUtbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv