Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.

Vad är YH?

Yrkeshögskolan har tidigare innefattat två eftergymnasiala utbildningsformer som båda har kombinerat teori och arbetslivsanknutet lärande: Yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY).
 
KY-utbildningarna kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare och har funnits sedan 1996. KY är nu helt ersatt av YH och de sista KY-utbildningarna avslutades under 2013.

De första YH-utbildningarna startade hösten 2009 och under en övergångsperiod fanns båda utbildningsformerna, YH och KY, men KY är nu avslutat och alla utbildningar inom Yrkeshögskolan benämns nu YH. Idag omfattar verksamheten cirka 45 000 studerande (motsvarar ungefär en tiondel av det antal som studerar vid högskolor och universitet) i Sverige.
 
Yrkesutbildningarna har stark arbetslivsanknytning. De kan ses som kortare, mer yrkespraktiskt inriktade alternativ till en traditionell universitetsutbildning. Arbetsmarknadens behov av den aktuella kompetensen är ett av kraven för att en YH-utbildning ska få genomföras och innebär samtidigt att utbildningarna ständigt förändras och anpassas efter näringslivets efterfrågan. Syftet är att säkerställa att det finns utbildningar inom de branscher som har ett uttalat behov av arbetskraft.
 
Ungefär en tredjedel av utbildningen (hos Logistikprogrammet) bedrivs som ”Lärande i Arbete” (LiA) och är arbetsplatsförlagd. Här tillämpas de teoretiska kunskaperna i praktiken. Utbildningen bygger på ett nära samarbete mellan näringsliv och olika utbildningsanordnare, bland andra högskolan, företag, gymnasieskolan och komvux. Samspelet mellan teori och arbetsliv är väldigt viktigt för utbildningens kvalitet. Lokalt ansvarig för utbildningarna är en ledningsgrupp som domineras av representanter från näringslivet.
 

Endast godkänd YH-utbildning ger kvalificerad examen

Det finns många som erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar i olika former. Eftersom YH och den tidigare benämningen KY inte är några skyddade begrepp kan vem som helst använda sig av dem, det är dock endast de utbildningar som är godkända av yrkeshögskolemyndigheten som kan ge en yrkeshögskole- eller kvalificerad yrkesutbildningsexamen. Logistikprogrammet är en av dessa.
Utbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv