Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.

Logistikprogrammets historia

1996

En ny utbildningsform, KY – Kvalificerad Yrkesutbildning, startas på försök i Sverige. Som en av de första anordnarna inom den nya utbildningsformen startar Logistikprogrammet ”Logistik och transportekonomi”, en tvåårig KY-utbildning. Denna byter sedermera namn till ”Affärslogistik” och ges fortfarande under det namnet.

1998

På våren 1998 tar den första klassen i landet sin examen, "Kvalificerad yrkesutbildningsexamen". Det är utbildningen "Logistik och transportekonomi" hos Logistikprogrammet som är först ut.
 

2002

Vår andra utbildning, den tvååriga ”Kvalificerat inköp”, startas. Logistikprogrammet var då den första utbildaren inom det offentliga skolväsendet som startade en utbildning för blivande inköpare.
 

2003

Logistikprogrammet flyttar in i nya lokaler på Bråddgatan 7, precis intill strömmen i centrala Norrköping.
 

2008

Den tvååriga utbildningen ”Transportledare”, startas. Det har då uppmärksammats att det i framtiden kommer att vara brist på utbildade personer inom detta yrkesområde. I samband med starten av denna utbildning anskaffas extra lokaler på Slottsgatan för att verksamheten ska få plats.
 

2009

Yrkeshögskolemyndigheten bildas och Logistikprogrammet startar sin fjärde utbildning. Det är den ettåriga utbildningen ”Terminal- och lageransvarig”, som också är Logistikprogrammets första Yrkeshögskoleutbildning.
 

2010

Verksamheten har vuxit ur lokalerna och Logistikprogrammet flyttar in i nya lokaler på Drottninggatan 26, mitt i centrala Norrköping. Nyrenoverade lokaler i en inspirerande studiemiljö. Utbildningen "Kvalificerat inköp" är nu en yrkeshögskoleutbildning och har fått två olika inriktningar. En mot privat och en mot offentlig sektor där yrkesrollen benämns Upphandlare.

2011

Utbildningen "Affärslogistik" är från hösten 2011 omvandlad från en KY till en YH-utbildning.

2013

Den sista KY-utbildningen, Kvalificerad Yrkesutbildning, avslutas på våren. From hösten heter alla utbildningar YH, YrkesHögskola.

2014

Efter ett kortare uppehåll gör utbildningarna Affärslogistik och Internationell Transportlogistik en nystart till hösten. Internationell transportlogistik är en vidareutveckling och omarbetning av Logistikprogrammets tidigare utbildning till Transportledare. Även Affärslogistik har genomgått vissa förändringar sedan den gavs senast.

Till hösten 2014 får Logistikprogrammet även en ny huvudman. Norrköpings kommun, som varit huvudman för Logistikprogrammets utbildningar sedan starten, överlåter huvudmannaskapet till ÖstSvenska YrkesHögskolan AB
Logistikprogrammet är nu en del av ÖSYH, det regionala organet för Yrkeshögskoleutbildning som drivs av kommunerna i regionen.ÖstSvenska YrkesHögskolan


2015

En nystart till hösten 2015 för Logistikprogrammets inköpsutbildning i något omarbetad form. Nu med namnet Kvalificerat inköp och upphandling. Utbildningen ger goda kunskaper för att arbeta såväl inom det privata näringslivet som inom offentlig förvaltning.


2016

I augusti 2016 är det åter dags att starta alla tre av Logistikprogrammets utbildningar. Detta innebär att det är "fullt hus" i Logistikprogrammets lokaler under hösten med tre st åk1-klasser och tre st åk2-klasser.

 

2017

Under året får Logistikprogrammet en ny utbildningsledare som fortsättningsvis ska utveckla och driva verksamheten framåt. Även detta år kommer alla våra tre utbildningar att starta med nya klasser i augusti.
Utbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv