Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.

Logistikprogrammets historia

1996

En ny utbildningsform, KY – Kvalificerad Yrkesutbildning, startas på försök i Sverige. Som en av de första anordnarna inom den nya utbildningsformen startar Logistikprogrammet ”Logistik och transportekonomi”, en tvåårig KY-utbildning. Denna byter sedermera namn till ”Affärslogistik” och ges fortfarande under det namnet.

1998

På våren 1998 tar den första klassen i landet sin examen, "Kvalificerad yrkesutbildningsexamen". Det är utbildningen "Logistik och transportekonomi" hos Logistikprogrammet som är först ut.
 

2002

Vår andra utbildning, den tvååriga ”Kvalificerat inköp”, startas. Logistikprogrammet var då den första utbildaren inom det offentliga skolväsendet som startade en utbildning för blivande inköpare.
 

2003

Logistikprogrammet flyttar in i nya lokaler på Bråddgatan 7, precis intill strömmen i centrala Norrköping.
 

2008

Den tvååriga utbildningen ”Transportledare”, startas. Det har då uppmärksammats att det i framtiden kommer att vara brist på utbildade personer inom detta yrkesområde. I samband med starten av denna utbildning anskaffas extra lokaler på Slottsgatan för att verksamheten ska få plats.
 

2009

Yrkeshögskolemyndigheten bildas och Logistikprogrammet startar sin fjärde utbildning. Det är den ettåriga utbildningen ”Terminal- och lageransvarig”, som också är Logistikprogrammets första Yrkeshögskoleutbildning.
 

2010

Verksamheten har vuxit ur lokalerna och Logistikprogrammet flyttar in i nya lokaler på Drottninggatan 26, mitt i centrala Norrköping. Nyrenoverade lokaler i en inspirerande studiemiljö. Utbildningen "Kvalificerat inköp" är nu en yrkeshögskoleutbildning och har fått två olika inriktningar. En mot privat och en mot offentlig sektor där yrkesrollen benämns Upphandlare.

2011

Utbildningen "Affärslogistik" är från hösten 2011 omvandlad från en KY till en YH-utbildning.

2013

Den sista KY-utbildningen, Kvalificerad Yrkesutbildning, avslutas på våren. From hösten heter alla utbildningar YH, YrkesHögskola.

2014

Efter ett kortare uppehåll gör utbildningarna Affärslogistik och Internationell Transportlogistik en nystart till hösten. Internationell transportlogistik är en vidareutveckling och omarbetning av Logistikprogrammets tidigare utbildning till Transportledare. Även Affärslogistik har genomgått vissa förändringar sedan den gavs senast.

Till hösten 2014 får Logistikprogrammet även en ny huvudman. Norrköpings kommun, som varit huvudman för Logistikprogrammets utbildningar sedan starten, överlåter huvudmannaskapet till ÖstSvenska YrkesHögskolan AB
Logistikprogrammet är nu en del av ÖSYH, det regionala organet för Yrkeshögskoleutbildning som drivs av kommunerna i regionen.ÖstSvenska YrkesHögskolan


2015

En nystart till hösten 2015 för Logistikprogrammets inköpsutbildning i något omarbetad form. Nu med namnet Kvalificerat inköp och upphandling. Utbildningen ger goda kunskaper för att arbeta såväl inom det privata näringslivet som inom offentlig förvaltning.


2016

I augusti 2016 är det åter dags att starta alla tre av Logistikprogrammets utbildningar. Detta innebär att det är "fullt hus" i Logistikprogrammets lokaler under hösten med tre st åk1-klasser och tre st åk2-klasser.

 

2017

Under året får Logistikprogrammet en ny utbildningsledare som fortsättningsvis ska utveckla och driva verksamheten framåt. Även detta år kommer alla våra tre utbildningar att starta med nya klasser i augusti.
Kom och träffa oss på en mässa under våren

Kom och träffa oss på en mässa under våren

7 mars deltar vi i Utbildningsmässan 2018 på Campus Norrköping

14 mars finns vi på Arbis Linköping och regionens YH mässa

22 mars deltar vi i Mässan för eftergymnasiala studier 2018 i Katrineholm
5 februari öppnas ansökningssystemet

Nu öppnar vi upp ansökningssystemet och tar emot ansökningar inför hösten. Från 5/2 till 15/4 kan du ansöka om en plats hos oss. Välkommen med din ansökan!

Glädjande besked från YH Myndigheten

I dag meddelade myndigheten att vår ansökan om att få starta Internationell transportlogistik och Affärslogistik till hösten. Jätterolig nyhet för oss. Det innebär att alla våra utbildningar kommer att starta i augusti. Inom kort är du välkommen med din ansökan!

Ansökan till utbildningar som startar i höst

Inom kort kommer vi att öppna ansökningssystemet för utbildningen Kvalificerat inköp och upphandling. Förhoppningsvis kommer även utbildningarna Internationell transportlogistik och Affärslogistik att starta till hösten igen. Besked om detta kommer 26 januari - ansökan för dessa utbildningar kommer då också att öppnas inom kort. Välkommen med din ansökan! Nyhetsarkiv