Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.

Nyhetsarkiv

Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Om man skickar in sin ansökan efter utsatt sista datum, den 15/5, så blir man uppsatt på en lista för reserver. Från denna lista antas man sedan till utbildningen i mån av plats. Vår bedömning är att det är relativt goda chanser att bli antagen för de som hamnar högt på listan. Skynda dig att söka den utbildning du är intresserad av.

Välkommen med din ansökan!

Söka utbildningen

Klicka för att komma till webansökan


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Nya ansökningar såväl som omansökningar.
För att få genomföra en YH-utbildning måste en ansökan om detta beviljas av Myndigheten för YrkesHögskolan. En förnyad ansökan måste sedan lämnas in vartannat år och då  tävlar en sådan omansökan mot såväl nya som gamla utbildningar. Ett urval görs och ett antal utbildningar får sedan klartecken för att starta.

Till årets ansökningsomgång kom det in 1306 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning. Då de ekonomiska medlen är starkt begränsade så beviljas de flesta av dessa ansökningar inte. I den senaste omgången fick 351 ansökningar (ca 27%) bifall vilket innebär att de kan starta under 2017.

En av de utbildningar som bifölls i den hårda konkurrensen var Logistikprogrammets "Kvalificerat inköp och upphandling". Denna kommer att starta i vecka 34 2017.
Välkommen att söka.
Söka utbildningen

Klicka för att komma till webansökan


Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.
Utbildningsmässor 2017
Ännu så länge är nedanstående mässor bokade men listan fylls på efterhand.


8 februari, 13.00-16.00, Utbildningsmässa, Linköpings Universitet, Campus Valla, Infart 3, Olaus Magnus väg. Lokal Terra.

17 februari, 10.00-13.00, Utbildnings- och rekryteringsmässa,
Motala Convention Centre, Sjögatan 5, Motala

8 mars, 12:30-16:00, Utbildningsmässa, Campus Norrköping, Bredgatan 34, Hus Täppan

15 mars, 13:00-18:00, YH-mässa, Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

16 mars, 13:00-18:00, YH-mässa, Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping

17 mars, 10.00-15.00, Utbildnings- och entrenörskapsmässa,
Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm


Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017
Utbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv